Popis

Na spodnom nosníku žalúzie je to bočná časť, cez ktorú vedie silón.